Jak jsme pomohli

Darovali jsme dezinfekce pro středisko Diakonie ČCE v Sobotíně

Diakonie je organizací, která poskytuje sociální služby seniorům a mladým lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Společně s nimi hledá cestu, jak jim v jejich situaci pomoci.

Pomozte i vy kapkou